Naše produkty


Ochrana osobných údajov.

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKOEJ REPUBLIKY : Náš informačný systém  www.efektsk.sk je registrovaný pod číslom : 201407650.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Podľa §17 zákona č.122/2013 Z.z ihneď po splnení účelu spracovania osobných údajov zabezpečíme likvidáciu Vašich osobných údajov z našich databáz.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.efektsk.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými z horeuvedených dôvodov, nakladá v zmysle „zákona č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov“.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.efektsk.sk súčasne zaväzuje, že bezodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu i v prípade storna objednávky, teda i pred uskutočnením dodávky tovaru a po ukončení reklamačného konania.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Odsúhlasením všeobecných obchodných podmienok pri objednávke tovaru, dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na nevyhnutne určitý čas k uskutočneniu dodávky tovaru, prípadne v reklamačnom konaní.

 

Popis podmienok spracovávania osobných údajov.

Na základe predaja tovaru prostredníctvom internetu – internetový obchod- je pre realizáciu jednotlivých objednávok nevyhnutne potrebné spracovať osobné údaje odberateľa - zákazníka- a to len pre potreby adresného dodania tovaru, prípadne v reklamačnom konaní.

Osobné údaje sú prijímané zásadne elektronicky-mailom- teda priamo pri objednávke produktov zo stránky www.efektsk.sk podľa pripraveného elektronického formulára , skladajúceho sa z troch krokov.

Prijímané osobné údaje sú :

-meno a priezvisko

-adresa dodania

-mail

-telefón

 

Tieto údaje sú archivované v našej databáze len po dobu nevyhnutne potrebnú pre vybavenie objednávky a po odoslaní tovaru sa okamžite podľa § 17 zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013, z nášho systému vymažú. Nanovo sú nahrávané len na základe opätovnej objednávky, alebo prípadného reklamačného konania.

Všetky operácie sa vykonávajú v digitálnej forme prostredníctvom počítača. Tieto operácie sa môžu vykonávať len na základe prístupového hesla do administračného prostredia pre stránku www.efektsk.sk – internetového obchodu, kde sú uvedené osobné údaje archivované na dobu nevyhnutne potrebnú k odoslaniu objednávky, prípadne k vybaveniu reklamácie.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti sme zaviedli na stránke osobitný súhlas dotknutých osôb i s poučením.

Prístup do administračného prostredia má len oprávnená osoba – zriaďovateľ internetového obchodu a poskytovateľ IT servisu, ktorý má na základe zmluvy právo k nahliadnutiu a to len v prípade servisného zásahu.

Osobné údaje našich zákazníkov nie sú zverejňované. Na základe ich súhlasu sú postupované tretej strane len za účelom dodania tovaru prepravnou spoločnosťou.

V našom prípade ide o zmluvu so Slovenskou poštou – ZMLUVNÝ BALÍK uzatvorenej podľa §26zák.č.324/2011Z.z o poštových službách, ktorej predmetom je dodanie tovaru podľa špecifík uzatvorenej zmluvy.

 

Postup spracovania údajov v našom systéme :

 

-odsúhlasenie spôsobu spracovania osobných údajov dotknutých osôb pri objednávke tovaru

- prijatie objednávky mailom

-zaevidovanie horeuvedených osobných údajov

-odovzdanie tovaru prepravnej spoločnosti

-odstránenie ( vymazanie) všetkých osobných údajov z nášho administratívneho systému a ukončenie objednávky.

 

Eva Kucharovičová – EFEKT

S.Jurkoviča č.8, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Slovensko

www.efektsk.sk

efekt@efektsk.sk

Mob:0907751542

 


© www.efektsk.sk 2013 | Tvorba web stránok od Grandiosoft

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM